SUKCES KANCELARII RADCY PRAWNEGO TOMASZ ORDYS I WSPÓŁPRACOWNICY W STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI UMÓW PRZENOSZĄCYCH WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy doprowadzili do korzystnego dla klienta, syndyka masy upadłości towarzystwa budownictwa społecznego, rozstrzygnięcia w sprawie o stwierdzenie nieważności umów, na mocy których masa upadłości została pozbawiona prawa własności m.in. kilku wielolokalowych nieruchomości w mieście wojewódzkim o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.


Po wieloletnim i złożonym postępowaniu przed sądami I i II instancji, sprawa znalazła swój finał przed Sądem Najwyższym, który postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej pozwanych, podzielając stanowisko przedstawiane w imieniu klienta. W konsekwencji masa upadłości odzyskała majątek pozwalający na zaspokojenie wierzycieli upadłego.