Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, jak również klientów indywidualnych.

Prowadzona przez Kancelarię obsługa prawna przedsiębiorców koncentruje się na wszelkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Obejmuje ona swym zakresem profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie realizowanych inwestycji i projektów, w procesie tworzenia i negocjowania umów oraz w obsłudze korporacyjnej. W zakres ten włączona jest również pomoc w zakładaniu spółek prawa handlowego, rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w łączeniu, przekształceniach i podziale podmiotów gospodarczych, a także doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa administracyjnego, prawa budowlanego czy też prawa zamówień publicznych.

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami działającymi w branży budowlanej pozwala prawnikom Kancelarii na sprawne i profesjonalne przeprowadzenie Klientów przez wszystkie etapy realizacji inwestycji budowlanych.

W ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria prowadzi również procesy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego.

Wśród kierunków specjalizacji Kancelarii znajduje się również prawo zamówień publicznych, z uwagi na prowadzoną od wielu lat obsługę instytucji publicznych w zakresie realizacji zamówień publicznych, w tym również w ramach realizowanych przez nie programów unijnych.

Kancelaria prowadzi również obsługę prawną Klientów indywidualnych, obejmującą swym zakresem:

- konsultacje i udzielanie porad prawnych, 

- sporządzanie opinii prawnych, 

- tworzenie i analizę wszelkich umów cywilnoprawnych,

- przygotowywanie projektów pism procesowych,

- sądową windykację należności

- oraz prowadzenie wszelkich spraw, zarówno na etapie przedsądowym, jak również przed sądami wszystkich instancji.

W ramach wieloletniej praktyki w obsłudze Klientów indywidualnych Kancelaria osiąga sukcesy w szczególności w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa nieruchomości, prawa lokalowego, jak również majątkowych aspektów prawa rodzinnego, nie ograniczając się jednak do wyżej wymienionych obszarów zainteresowania, lecz stale poszerzając zakres swojej specjalizacji.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje również reprezentowanie Klientów przez sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w języku polskim i angielskim.